/ o firmě

Vysoce efektivní a odolná míchací zařízení
pro výrobu a různá průmyslová odvětví

Sídlo
Křižíkova 2697/70
612 00
Brno
Co děláme
Průmyslová míchací zařízení a bioreaktory
Zaměstnanci
7
/ náš příběh

Od výzkumu a vývoje k vlastním produktům

Firma TECHMIX vznikla přechodem pracovníků oddělení „Míchací a fermentační zařízení“ výzkumného ústavu CHEPOS, VUCHZ Brno na začátku r.1993 do této nové společnosti s ručením omezeným. Dřívější převážně výzkumně – vývojová činnost se u pracovníků TECHMIX s.r.o. změnila na převážně realizační charakter prací. Dílčí výzkumně – vývojová činnost však zůstala i nadále důležitým faktorem pro navrhování a realizaci efektivně pracujících provozních  míchacích zařízení.

/ proč s námi spolupracovat

Díky zkušenostem a vlastnímu výzkumu víme, které řešení je pro vás to nejvhodnější.

Aby bylo možné dodávat míchací zařízení, která dobře splňují požadavky zákazníků v širokém rozsahu jak účelů míchání a fyzikálních vlastností medií, tak i velikosti a tvaru aparátů je třeba znát procesní charakteristiky míchadel. Jedná se zejména o tyto parametry míchadel:

 • příkon (v kapalině, suspenzi, v systému kapalina-plyn)
 • čerpací výkon
 • tlakové účinky axiálních míchadel (axiální síla)
 • rychlost homogenizace
 • otáčky pro vznos pevné fáze na dně
 • velikost mezifázové plochy bublin plynu v kapalině
 • součinitel přestupu tepla při míchání

Při navrhování míchadel je většinou třeba stanovit některé z uvedených charakteristik a proto je třeba znát kvalitativní i kvantitativní údaje, tj. jak tyto veličiny závisí na parametrech samotného míchadla, fyzikálních vlastnostech  míchaného media a geometrickém uspořádání systému. Velikost navrhovaného zařízení hraje rovněž důležitou roli.

Výzkum a vývoj efektivních míchadel se proto opírá o experimentální sledování různých geometrických vlivů:

 • tvar lopatek
 • počet lopatek
 • úhel sklonu lopatek
 • počtu míchadel (na hřídeli u vertikálního uspořádání) a počtu bočních míchadel
 • umístění míchadla resp. více míchacích ústrojí v nádobě
 • vliv vestaveb v nádobě (narážky, topné hady, vzdušnící věnce atd.)

Pro ověření procesních charakteristik míchadel byl u míchadel TECHMIX aplikován také moderní výpočetní postup CFD (Computerized flow dynamics)

Míchadla TECHMIX byla rovněž proměřena na Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd metodou LDA (Laser doppler anemometry).

Zkušebna TECHMIX je vybavena čtyřmi zkušebními míchacími jednotkami s možností změny otáček a vertikálního posunu zařízení a navíc velkým množstvím míchadel různých tvarů a velikostí a rovněž nádob od 0,005 do 1,8 m3. Tato zařízení jsou vybavena měřícími systémy pro stanovení výše uvedených charakteristik v širokém rozmezí vlastností míchaných medií. Poloprovozní aparát je opatřen i trojicí bočních míchadel pro testování tohoto uspořádání míchacího systému.

Pro přenesení výsledků z modelových podmínek na velká provozní zařízení má TECHMIX dlouhodobě odzkoušené výpočtové scale-up postupy, které jsou plně v souladu s dlouhodobě sledovanými vědecko – výzkumnými poznatky z celého světa.

Mimo aplikovaný výzkum jsou na zkušebně prováděny také modelové zkoušky míchání s originálními medii podle požadavků zákazníků. Reologické (tokové) vlastnosti míchaných medií jsou zjišťovány pomocí klasického rotačního viskozimetru Rheotest R2 s koaxiálními válci. Sedimentující suspenze se vyhodnocují v míchané nádobce míchadlem.


/ náš kolektiv

Máme rádi míchané...

Ing. Hynek Spurný, MBA
výkonný ředitel, CEO
hynek.spurny@techmix.cz

+420 602 576 888
Ing. Jindřich Toman
zástupce ředitele, konstruktér
jindrich.toman@techmix.cz

+420 797 990 615
Ing. Jiří Mazoch
hlavní konstruktér
jiri.mazoch@techmix.cz

+420 797 990 611
Ing. Michal Růžička
konstruktér
michal.ruzicka@techmix.cz

+420 797 990 614
Ing. Václav Dočekal
konstruktér
vaclav.docekal@techmix.cz

+420 797 990 612
Jiří Přichystal
vedoucí technik
jiri.prichystal@techmix.cz

+420 797 990 613
Michaela Mikulčáková
týmová asistentka
michaela.mikulcakova@techmix.cz

+420 797 990 608
/ často kladené otázky

Vy víte, co potřebujete a my víme jak na to!

Vzniknou mi nějaké náklady nebo závazky, pokud požádám o cenovou nabídku?

Nabídku Vám vypracujeme zdarma a je pro Vás nezávazná. Neváhejte se na nás obrátit a projdeme spolu všechny nezbytné údaje pro její zpracování.

Co vše je potřeba pro vytvoření cenové nabídky?

Rozměry nádoby, orientační fyzikální vlastnosti míchaného mídia a požadavky na intenzitu míchání. Pokud je však neznáte, jsme schopni vám navrhnout řešení dle našich zkušeností.

Jak dlouho standardně trvá výroba?

Termín dodání míchacího ústrojí trvá zpravidla 2-4 měsíce, případně lze domluvit zkrácení dodacího termínu.

Poskytujete pravidelný servis a jak často je nutné tyto kontroly provádět?

Pro své zákazníky zajištujeme jak záruční, tak pozáruční servis. Minimálně 1x za rok je doporučená plánovaná odstávka zařízení z důvodu provedení celkové kontroly a údržby

Potřebujete něco zamíchat?

Velice rádi s vámi zjistíme vše potřebné a vypracujeme vhodné řešení.

Odeslat poptávku