Různé typy míchadel podle účelu a efektivity na základě míchané substance.

Tvarovaná míchadla TECHMIX

Axiální míchadlo TX335

Vhodné pro homogenizační míchání viskózních medií a intenzifikaci přestupu tepla, v kombinaci s radiálním míchadlem pro systémy kapalina-plyn.

Axiální míchadlo TX445

Doporučené použití pro homogenizační míchání méně viskózních medií, vznos pevné fáze nade dnem.

Axiální míchadlo TX535

Doporučené použití pro homogenizační míchání méně viskózních medií, vznos pevné fáze nade dnem.

Upravená normalizovaná míchadla:

Rushtonova turbína CVS (ČSN) 691021

Doporučené použití pro dispergaci plynu a zvýšené smykové podmínky (např. koagulace).

Smithova vydutá turbína (obr. MÚ Smith) TX600

Shodné použití jako Rushton.turbína, ale pro velmi vysoké průtoky plynu.

Radiální míchadlo „Brumagin“ CVS (ČSN) 691023

Doporučené použití pro rozplavování shluků pevné fáze v kapalině, zejména ve spojení s axiálními míchadly.

Radiální míchadlo „Pfaudler“ CVS (ČSN) 691027

Vhodná aplikace pro míchání nízko a středně viskózních medií s požadavkem změny hladiny ve velkém rozmezí.

Dalším možným řešením je také kombinace radiálních a axiálních míchadel v případě specifických požadavků podle míchaného média.

Další typy produktů

Máte zájem o spolupráci?

Zkuste nám popsat jaké procesy a materiály potřebujete zpracovávat a určitě pro vás společně vymyslíme efektivní řešení.