Způsoby instalace míchacích ústrojí podle možností prostoru, velikosti objemu a míchaných médií.

Vertikální míchací ústrojí (rovněž šikmo přes víko nádoby)

Boční míchací ústrojí

Míchací ústrojí se vstupem přes válcovou stěnu nádoby – nádrže, jsou používána u velkoobjemových zařízení tam, kde standardní uspořádání s vertikálním nebo šikmým míchadlem jsou většinou nevýhodná kvůli velkým rozměrům těchto vertikálních – standardních míchadel. V některých případech takové standardní uspořádání ani není technicky možné.

Procesy a zařízení, kde se boční míchadla používají:

  • velkoobjemové uskladňovací nádrže na různé produkty (petrochemie, výroba dehtu),
  • zásobní nádrže velmi jemnozrnných suspenzních surovin (kaolin,křída, sádrovec, vápenec),
  • velkoprodukční reaktory (neutralizační, výroba bioetanolu,výroba bioplynu),
  • zásobníky vláknitých suspenzí (celulóza, papír),
  • absorbéry odsiřovacích zařízení,
  • čištění odpadních vod (kalové nádrže).
  • Vynucenou alternativou pro instalaci bočních míchadel pak jsou aparáty, u kterých je výška stropu nad víkem příliš malá, aby tam bylo možné umístit pohon vertikálního míchadla.

Ve většině případů je boční uspořádání míchadel investičně méně náročné. Blízká poloha rotujících míchadel u dna navíc umožňuje promíchávat vsádku i při nízké hladině, což  může zejména u suspenzí významně omezit sedimentaci částic na dně. Navíc celá pohonná jednotka je výrazně menší a dobře přístupná pro údržbu a montáž.

Při instalaci bočního míchacího ústojí je nutné počítat s mechanickou ucpávkou u hřídele a díky nesymetrickému umístění míchadel s případnou nerovnoměrnou disipací energie ve vsádce. Proto je nutné důkladně zvážit, který systém je pro instalaci nejvhodnější.

Další typy produktů

Máte zájem o spolupráci?

Zkuste nám popsat jaké procesy a materiály potřebujete zpracovávat a určitě pro vás společně vymyslíme efektivní řešení.