Pro účely dispergace nemísitelných kapalin (emulze) a shluků pevné fáze je třeba v míchaném mediu vytvořit podmínky vysokého smyku.

Aby výsledný rozměr částic (kapek, pigmentů, prášku apod.) byl co nejmenší. Podle hodnoty potřebného smyku TECHMIX používá dva základní typy zařízení (míchadla):

  • zubové míchadlo CVS (ČSN) 691038 (též nazývané jako dissolver) a jeho modifikace pro smykové rychlosti do cca 500 s-1
  • systémy stator – rotor pro smykové rychlosti do cca 30 000 s-1.

Další typy produktů

Máte zájem o spolupráci?

Zkuste nám popsat jaké procesy a materiály potřebujete zpracovávat a určitě pro vás společně vymyslíme efektivní řešení.