Chemická výroba

/ zařízení pro instalace

Zařízení a provozy se zaměřením zejména na výrobu kapalných směsí a produktů

Hydrogenační reaktory
Neutralizační reaktory
Oxidační reaktory
Polymerační reaktory
Krystalizační odparky
Zásobníky a směšovače reakčních komponent
Srážecí a zrací reaktory
Aparáty výroby lepidel
Aparáty výroby pryskyřic
Aparáty výroby bioetanolu
Aparáty výroby bionafty
Aparáty pro přípravu barviv,  nátěrů a malířských hmot

-

/ výhody spolupráce s námi

Ve spolupráci s námi si můžete být jistí kvalitou vyrobených produktů i jejich odbornou instalací.

Vlastní vývoj
Široký výběr míchacích zařízení
Zkušebna
Nízká energetická náročnost
Mnohaleté zkušenosti
Vysoká provozní odolnost
/ Jak pracujeme

Naše míchací zařízení jsou prověřena mnohaletým provozem v těch nejvytíženějších průmyslových provozech.

Díky našim zkušenostem dokážeme navrhnout velmi rychle efektivní řešení pro vaše potřeby.
S našim výzkumným a vývojovým týmem jsme schopni vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům vaší výroby a v naší zkušebně ověřit všechny vlivy a aspekty ovlivnňující výkon ústrojí, abychom vám zajistili nepřetržitý a bezproblémový provoz. Při samotné insalaci za provozu respektujeme provozní časy a špičky, tak abychom instalací neomezovali výrobu, je li to možné.

/ často kladené otázky

Pro lepší orientaci při rozhodování

Z čeho sestává míchací zařízení?

Míchací nádoby (reaktoru, zásobníku, nádrže, jímky) různých tvarů a velikostí.
Pohonné jednotky (motor, převodovka, kozlík, ucpávka, ložisko).
Hřídele s míchadlem (jeden nebo více rotorů, patní vodící ložisko apod.).
Vestavby ( narážky, topné hady, distributor plynu atd.).

Jaká hlediska požadavků realizace splňuje?

Procesní pro dosažení požadovaného účelu a dostatečné kvality míchání a strojní spolehlivost kdosažení potřebné kvality provedení, kontroly pevnostní, kritické frekvence a na únavu (životnosti).

Jaký je účel míchaní a důvody instalace míchacího ústrojí?

Homogenizace (smíchávání 2 nebo více dobře mísitelných kapalných složek).
Vznos (suspendace) pevné fáze v kapalině (zrnité materiály, prášky apod.).
Výměna tepla (ohřev nebo chlazení media).
Dispergace (rozptýlení) plynu v kapalině.
Dispergace (rozptýlení) nemísitelných kapalin (emulze) a shluků pevné fáze.
Míchání vysoce viskózních (nenewtonských) medií

Máte zájem o spolupráci?

Zkuste nám popsat jaké procesy a materiály potřebujete zpracovávat a určitě pro vás společně vymyslíme efektivní řešení.