/ zaměření

Odvětví, v kterých máme bohaté zkušenosti

Vzhledem k vlastním výzkumně – vývojovým pracím a  nepřerušené spolupráci s domácími špičkovými pracovišti výzkumu v oblasti míchání (ČVUT Praha, VŠCHT Praha, VUT Brno) a rovněž se zahraničními ústavy (UMIST Manchester) byla vždy cílem realizace průmyslových míchacích zařízení dodávka efektivně pracujících celků, především s minimalizací spotřeby energie.  Tento přístup přináší úspory zejména při řešení komplikovaných průmyslových zařízení jako jsou například:

  • velkoobjemové aparáty s míchadly (objemy několik tisíc m3)
  • vícefázové systémy (kapalina-pevná fáze, kapalina-plyn apod.)
  • míchání velmi viskózních medií (pracovní viskozity až 100 000 mPas (cP))

Máte zájem o spolupráci?

Zkuste nám popsat jaké procesy a materiály potřebujete zpracovávat a určitě pro vás společně vymyslíme efektivní řešení.